วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 นายชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนายวีระ พุ่มไม้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ต้อนรับ ครูผู้ช่วย ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มารายงานตัวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งได้มอบโอวาทในการปฏิบัติงาน และประดับอินธนู ให้กับครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน