วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาววรินทร ปัดกอง และนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้ต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค.(2) เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจำนวน 5 ราย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน