วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ความปลอดภัยในสถานศึกษา และติดตาม การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ตามนโยบายของ สพฐ. ณ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม