ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dJ6FaUV6ZQ3M__yWP1WDdAlmtlc7Tk_h/edit?gid=814947284#gid=814947284