คณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ภาค ค)