LINE_ALBUM_ประชุมประจำเดือน สพม. มส. ครั้งที่่1_230110_1
LINE_ALBUM_ประชุมประจำเดือน สพม. มส. ครั้งที่่1_230110_3
LINE_ALBUM_ประชุมประจำเดือน สพม. มส. ครั้งที่่1_230110_4
LINE_ALBUM_ประชุมประจำเดือน สพม. มส. ครั้งที่่1_230110_5
LINE_ALBUM_ประชุมประจำเดือน สพม. มส. ครั้งที่่1_230110_7
LINE_ALBUM_ประชุมประจำเดือน สพม. มส. ครั้งที่่1_230110_8
LINE_ALBUM_ประชุมประจำเดือน สพม. มส. ครั้งที่่1_230110_9
LINE_ALBUM_ประชุมประจำเดือน สพม. มส. ครั้งที่่1_230110_10
LINE_ALBUM_ประชุมประจำเดือน สพม. มส. ครั้งที่่1_230110_11
LINE_ALBUM_ประชุมประจำเดือน สพม. มส. ครั้งที่่1_230110_12
LINE_ALBUM_รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 32566_230118_1
LINE_ALBUM_รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 32566_230118_4
LINE_ALBUM_รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 32566_230118_5
LINE_ALBUM_รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 32566_230118_7
LINE_ALBUM_รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 32566_230118_8
LINE_ALBUM_รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 32566_230118_9
LINE_ALBUM_รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 32566_230118_12
LINE_ALBUM_รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 32566_230118_15
LINE_ALBUM_กิจกรรม-5ส-สพม.แม่ฮ่องสอน_230125_10-1
LINE_ALBUM_กิจกรรม-5ส-สพม.แม่ฮ่องสอน_230125_9-1
LINE_ALBUM_กิจกรรม-5ส-สพม.แม่ฮ่องสอน_230125_8-1
LINE_ALBUM_กิจกรรม-5ส-สพม.แม่ฮ่องสอน_230125_7
LINE_ALBUM_กิจกรรม-5ส-สพม.แม่ฮ่องสอน_230125_6-1
LINE_ALBUM_กิจกรรม-5ส-สพม.แม่ฮ่องสอน_230125_5-1
LINE_ALBUM_กิจกรรม-5ส-สพม.แม่ฮ่องสอน_230125_1-1
LINE_ALBUM_กิจกรรม-5ส-สพม.แม่ฮ่องสอน_230125_0-1
LINE_ALBUM_กิจกรรม-5ส-สพม.แม่ฮ่องสอน_230125_8
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Shadow

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม 5 ส สำนักเงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน

กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมรับชมและรับฟังรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2566

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่1/2566