434292789_823337753170335_2102881379450573026_n
434283345_823337229837054_214968868657038399_n
434279460_823337723170338_1244696394751760345_n
IMG_1015
IMG_1017
LINE_ALBUM_19-02-67 เข้าแถวดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต_240219_6
LINE_ALBUM_19-02-67 เข้าแถวดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต_240219_8
LINE_ALBUM_ร่วมรับฟังนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สิน_231225_5
LINE_ALBUM_ร่วมรับฟังนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สิน_231225_14
LINE_ALBUM_ร่วมรับฟังนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สิน_231225_20
LINE_ALBUM_ประชุมพนักงานราชการ และลูกจ้างเขต_231129_5
LINE_ALBUM_ประชุมพนักงานราชการ และลูกจ้างเขต_231129_68
LINE_ALBUM_ประชุมพนักงานราชการ และลูกจ้างเขต_231129_70
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Shadow

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมการพัฒนาสมรรถนะการเงินบัญชีและพัสดุ

การประชุมเตรียมรับการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน