434292823_825858852918225_504047913328008112_n
434329801_825857022918408_4738331515950683387_n
434204933_825219172982193_836939674254445282_n
434317031_825219469648830_856081585167876507_n
LINE_ALBUM_01-04-67 เข้าแถวดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต_240401_3
LINE_ALBUM_01-04-67 เข้าแถวดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต_240401_11
LINE_ALBUM_01-04-67 เข้าแถวดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต_240401_29
LINE_ALBUM_01-04-67 เข้าแถวดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต_240401_31
434167063_824543309716446_1296682541833905807_n
434353006_824543266383117_180153033891685411_n
434368002_824543569716420_1838966337746444743_n
LINE_ALBUM_28-03-67 ประกวดเรียงความสมเด็จพระเทพฯ_240401_13
LINE_ALBUM_28-03-67 ประกวดเรียงความสมเด็จพระเทพฯ_240401_14
LINE_ALBUM_28-03-67 ประกวดเรียงความสมเด็จพระเทพฯ_240401_18
433050390_973278281155329_4238340463734660401_n
434314473_973278511155306_8286493157314192634_n
LINE_ALBUM_ประชุมเชิงปฏิบัติการการรับสมัครสมาชิ_240320_1
LINE_ALBUM_ประชุมเชิงปฏิบัติการการรับสมัครสมาชิ_240320_6
LINE_ALBUM_การประชุม ผู้รับผิดชอบสภานักเรียนรุ่_240320_2
LINE_ALBUM_การประชุม ผู้รับผิดชอบสภานักเรียนรุ่_240320_3
LINE_ALBUM_การประชุม ผู้รับผิดชอบสภานักเรียนรุ่_240320_7
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Shadow

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือกิจกรรมสภานักเรียน การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2566

การแข่งขันกีฬา “สามัญสามหมอกเกมส์” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565