LINE_ALBUM_เปิดประชุม-PA-รร.ห้องสอนศึกษา-27-พ.ย.65_221129_64
LINE_ALBUM_เปิดประชุม-PA-รร.ห้องสอนศึกษา-27-พ.ย.65_221129_65
LINE_ALBUM_เปิดประชุม-PA-รร.ห้องสอนศึกษา-27-พ.ย.65_221129_3
LINE_ALBUM_เปิดประชุม-PA-รร.ห้องสอนศึกษา-27-พ.ย.65_221129_61
LINE_ALBUM_เปิดประชุม-PA-รร.ห้องสอนศึกษา-27-พ.ย.65_221129_49
LINE_ALBUM_เปิดประชุม-PA-รร.ห้องสอนศึกษา-27-พ.ย.65_221129_23
LINE_ALBUM_เปิดประชุม-PA-รร.ห้องสอนศึกษา-27-พ.ย.65_221129_17
LINE_ALBUM_เปิดประชุม-PA-รร.ห้องสอนศึกษา-27-พ.ย.65_221129_15
LINE_ALBUM_เปิดประชุม-PA-รร.ห้องสอนศึกษา-27-พ.ย.65_221129_22
317326594_652115706418672_6733409045233618027_n
317087557_652115496418693_651288059781292230_n
317310193_652116539751922_7130992498514364703_n
317071408_652115106418732_7982054085050336498_n
316967790_652115593085350_5474126796369885526_n
317077858_652115323085377_3830931661398062731_n
317335305_652115276418715_9117527359009332543_n
317087348_652115439752032_3709091564928472429_n
317080227_652115486418694_3603856437119900541_n
317090430_652115206418722_6110203226015403224_n
LINE_ALBUM_ผอ.สพม.มส.เป็นปธ.เปิดประชุมPAณ.ร.ร.สบเมย_221128_63
LINE_ALBUM_ผอ.สพม.มส.เป็นปธ.เปิดประชุมPAณ.ร.ร.สบเมย_221128_6
LINE_ALBUM_ผอ.สพม.มส.เป็นปธ.เปิดประชุมPAณ.ร.ร.สบเมย_221128_2
LINE_ALBUM_ผอ.สพม.มส.เป็นปธ.เปิดประชุมPAณ.ร.ร.สบเมย_221128_11
LINE_ALBUM_ผอ.สพม.มส.เป็นปธ.เปิดประชุมPAณ.ร.ร.สบเมย_221128_64
LINE_ALBUM_ผอ.สพม.มส.เป็นปธ.เปิดประชุมPAณ.ร.ร.สบเมย_221128_59
LINE_ALBUM_ผอ.สพม.มส.เป็นปธ.เปิดประชุมPAณ.ร.ร.สบเมย_221128_45
LINE_ALBUM_ผอ.สพม.มส.เป็นปธ.เปิดประชุมPAณ.ร.ร.สบเมย_221128_42
LINE_ALBUM_ผอ.สพม.มส.เป็นปธ.เปิดประชุมPAณ.ร.ร.สบเมย_221128_39
LINE_ALBUM_ผอ.สพม.มส.เป็นปธ.เปิดประชุมPAณ.ร.ร.สบเมย_221128_28
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Shadow

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA) ปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

การประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA) ปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร

การประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA) ปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม