วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายสยาม เรืองสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ดำเนินกิจกรรม รวมพลังสร้างสรรค์ สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน