วันที่ 10 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นำโดยนายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนดำเนินกิจกรรม รวมพลังสร้างสรรค์ สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ ห้องประชุม บ้านไร่ไผ่หวาน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน