วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนได้มอบหมายให้ นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธีเจริญพระพุทธมนต์และวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ณ อาคารผู้สูงอายุแม่ฮ่องสอน วัดพระธาตุดอยกองมู