วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการรับรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ และแนวทางในการปฏิบัติเป็นข้าราชการที่ดี โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งได้ประดับอินธนู ให้แก่ ครูผู้ช่วยที่มารายงานตัวในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน