วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 10/2566 โดยมีนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม พร้อมนี้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน