วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน การประชุมสภากาแฟ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนตุลาคม 2566 ซึ่งมีหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท (ร.17) และ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เป็นเจ้าภาพ พร้อมนี้นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าหน่วยราชการ หน่วยงานทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่เจ้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ