วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นางสาววรินทร ปัดกองและนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 6/2566 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ ซึ่งก่อนเข้าวาระการประชุม ท่านดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ต่างๆ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน