วันที่ 24-25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ประจำปีพ.ศ 2566 ณ สนามสอบโรงเรียน ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยในวันนี้ มีผู้มีสิทธิ์ สอบจำนวน 379 ราย มีผู้เข้าสอบจำนวน 377 ราย ขาดสอบจำนวน 2 ราย สถานการณ์โดยรวมในการจัดสอบเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการทุจริต ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามกฏระเบียบการสอบ ตามประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสังกัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน